Skip to main content

VULL ASSOCIAR-ME A L’IDECO CAMP DE TÚRIA

Els camps marcat amb asterisc (*) s’han d’emplenar obligatòriament. Després d’emplenar el formulari i fer clic a ENVIAR, tramitarem la vostra sol·licitud d’alta com a associat/da a l’Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria, via domiciliació bancària al número de compte IBAN que ací ens proporcioneu.

  Si és persona física, trie la seua quota (seleccione):

  Si és persona jurídica, inserisca la quantitat (€) de la seua aportació:

  Si és persona jurídica, seleccione la modalitat de la seua aportació:

  *Política de privadesa. Les dades facilitades pels usuaris poden quedar recollides en fitxers automatitzats, el responsable dels quals és l’Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria [c/ Sant Josep, 13, 46185, La Pobla de Vallbona] i la finalitat dels quals és només de suport al soci/client. Els interessats podeu exercir el dret d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades, enviant una sol·licitud escrita i signada amb el nom, cognoms i DNI, amb les instruccions precises per a aquest efecte a l’adreça abans indicada o al correu electrònic idecocampdeturia@gmail.com. La tramesa dels formularis inclosos en el web implicarà el consentiment exprés de l’usuari per tal que Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria faça les cessions de les dades de caràcter personal de l’usuari a totes les persones que siguen necessàries per dur a terme les finalitats del fitxer automatitzat. Qualsevol informació, idea o material, de qualsevol tipus, que siga remés a Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria per l’usuari s’ha de considerar públic i no confidencial, i pot ser utilitzat lliurement per Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria.
  Baixa de la llista de correu electrònic: Si voleu donar-vos de baixa de la llista de correu electrònic, només n’heu de trametre un a idecocampdeturia@gmail.com i fer la sol·licitud de baixa de la llista de correu.
  Baixa com a soci: Si voleu donar-vos de baixa com a soci, heu d’adreçar-vos per escrit a Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria [c/ Sant Josep, 13, 46185, La Pobla de Vallbona] tot indicant les vostres dades.
  LOPD: Dret d’accés Totes les persones que ho vulguen poden exercir el dret d’accés per saber quina informació, de caràcter personal, disposen els fitxers de Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria. (*)
  Dret de rectificació Totes les persones que ho vulguen poden exercir el dret de rectificació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria. (*)
  Dret a oposició Totes les persones que ho vulguen poden exercir el dret d’oposició de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers de Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria. (*)
  Dret a cancel·lació Totes les persones que ho vulguen poden exercir el dret de cancel·lació de les dades de caràcter personal que hi ha dipositades en els fitxers
  de Institut d’Estudis Comarcals Camp de Túria. (*)
  * De conformitat amb els articles 15 i 16 de la Llei orgànica 15/1999, i els articles 50, 51, 88 i 95 del Reial decret 1720/2007, i d’acord amb els protocols d’actuació establerts.
  Institut d’Estudis Comarcals
  Camp de Túria
  Carrer de Sant Antoni, 14
  46185 La Pobla de Vallbona