Skip to main content

Objectius de l’Ideco Camp de Túria

COMUNICAR

i donar a coneixer la comarca i els sues pobles, promoguent recerques i investigacions sobre la seua historia, cultura i patrimoni, mitjançant premis, concursos beques i publicacions.

COORDINAR

les activitats locals impulsant les relacions entre les associacions de la comarca i promoguent la col.laboració entre les persones interessades en el seu coneixement i estudi.

CONNECTAR

la gent que viu a la comarca mitjançant activitats turístiques i culturals que impulsen les relacions i el coneixement tant dels pobles que la integren, com d’aquells que pertanyen a altres comarques.

PATRIMONI

posar en valor el patrimoni natural, cultural i lingüístic en col.laboració amb les institucions per catalogar-lo, conservar-lo i donar-lo a coneixer.

SENSIBILITZAR

la ciutadania i les institucions per promoure la presa de consciència de les necessitats dels pobles de la comarca dintre l’àmbit sociocultural, turístic i patrimonial.

IDENTITAT

Donar a coneixer, difondre i publicitar les costums i tradicions de la comarca, els llocs més emblemàtics, les persones de referència. Promoure la creació de referents locals i comarcals que generen sentiment de pertinença i autoestima comarcal.