Skip to main content
Activitats de recerca, investigació i difusióEstudis, premis i beques

PRIMER PREMI CAMP DE TÚRIA D’INVESTIGACIÓ COMARCAL FERRAN ZURRIAGA

By 24 de novembre de 2022maig 18th, 2023No Comments

L’IDECO, Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria

convoca el I Premi Camp de Túria

d’Investigació Comarcal Ferran Zurriaga dirigit a aquelles

investigacions de caràcter universitari

que tinguen com a objecte algun aspecte

de la comarca del Camp de Túria.

I PREMI CAMP DE TÚRIA D’INVESTIGACIÓ COMARCAL FERRAN ZURRIAGA

 

L’IDECO, Institut d’Estudis Comarcals del Camp de Túria convoca el I Premi Camp de Túria d’Investigació Comarcal Ferran Zurriaga dirigit a aquelles investigacions de caràcter universitari que tinguen com a objecte d’estudi algun aspecte de la comarca del Camp de Túria.

 

BASES:

 1. Objecte

 Fomentar i difondre els diferents aspectes socials, culturals i científics de la comarca del Camp de Túria a través de la investigació i la difusió de coneixements, així com fomentar els treballs de recerca sobre la comarca.

Els treballs tindran com a objectiu la generació de nous coneixements en qualsevol àmbit sobre el Camp de Túria o aportar solucions innovadores per a la millora de l’entorn.

 

 1. Participants

 Poden participar en aquesta convocatòria les persones que hagen presentat algun treball d’investigació final en el marc d’estudis universitaris (TFM o TFG o TESINES) amb una temàtica relacionada amb el Camp de Túria.

Una vegada presentada la candidatura, la relació d’autores i autors no podrà ser modificada. Les possibles discrepàncies vers l’autoria intel·lectual dels treballs presentats seran resoltes per les parts interessades davant la jurisdicció competent, quedant al marge l’organització i jurat del I Premi Camp de Túria d’Investigació Comarcal.

 • Els treballs s’han de presentar en valencià atenent la normativa
 • Els treballs han de ser originals, inèdits i realitzats en els darrers cinc anys, a comptar des de la data de recepció del No s’acceptaran treballs realitzats i presentats abans del mes de juny de 2017.

 

 1. Dotació i premis

S’estableix un primer premi d’acord amb l’avaluació dels treballs que farà el comitè organitzador constituït com a jurat qualificador.

 

Premi:

 • Premi en metàl·lic: 500 euros
 • Presentació del treball en una xarrada/jornada.
 • Publicació de l’obra del primer premi en el format que es considere més

 

Tots els treballs presentats al premi i que compte amb el vistiplau del jurat, es publicaran de manera electrònica a la pàgina web d’IDECO i a més, rebran un lot de llibres de publicacions de l’Institut d’Estudis Comarcals.

 

 1. Període i procediment de presentació Presentació fins al 30 de juliol de 2023. Procediment:

S’enviarà       una       còpia       digital       en       format       PDF       a        l’adreça idecocampdeturia@gmail.com amb l’assumpte I PREMI D’INVESTIGACIÓ 2022. Aquesta còpia NO pot anar signada ni contindre cap marca de l’autora o autor. Les dades personals de l’autora o autor aniran en el cos del missatge.

 

 1. Format

L’obra es presentarà en format PDF. El text s’escriurà en lletra Times New Roman o Arial, mesura 12, interlineat 1.5.

L’extensió recomanada per als treballs és d’un màxim de 150 pàgines sense comptar annexos i bibliografia. En la primera pàgina s’especificarà el títol del treball, així com la institució on s’ha presentat i el curs o grau.

El treball anirà precedit per un resum (Abstract) i les paraules clau (Key words) del treball.

Les pàgines del treball estaran numerades.

Les notes es realitzaran a peu de pàgina, introduïdes per número superíndex col·locat abans dels signes de puntuació, i el seu text anirà en mesura 10.

 

 • Els elements de les referències bibliogràfiques es disposaran de la següent manera:

Cognoms i nom de pila. Data entre parèntesis, seguida de dos punts. Després d’un espai en blanc, es col·locarà el nom de la publicació en cursiva seguit d’una coma o punt. Nom de la ciutat i el de l’editorial,

En el cas d’articles, capítols o parts d’un llibre, necessàriament cal citar les pàgines directament, sense abreviatura davant del número

 

 1. Veredicte del jurat

El jurat estarà format per persones de reconegut prestigi en el camp de la investigació i l’educació. El veredicte del jurat serà inapel·lable.

 

 1. Resolució

El termini màxim per a resoldre i notificar la resolució serà de 6 mesos a comptar des del següent a la finalització del termini de presentació de les obres.